• Index
  •  » Organizacyjne
  •  » informacje rządu australijskiego dotyczące wyjazdu - WAŻNE

#1 2008-06-06 13:44:35

padre

Moderator

Zarejestrowany: 2007-10-24
Posty: 24
Punktów :   

informacje rządu australijskiego dotyczące wyjazdu - WAŻNE

Rząd Australii
Australijski Urząd Celny
Przewodnik dla podróżujących – przeczytaj zanim wyjedzieszWażne informacje
Na lotniskach i w portach morskich obowiązują zasady bezpieczeństwa. W związku z powyższym, w miejscach wyraźnie oznakowanych prosimy o współpracę i stosowanie się ściśle do zaleceń pracowników Służby Celnej. Pasażerowie mogą zostać poproszeni o wyłączenie telefonów komórkowych w niektórych strefach objętych kontrolą.

Oficerowie Służby Celnej oraz Działu ds. Kwarantanny mogą w każdej chwili kontrolować podróżnych oraz ich bagaż. Specjalnie wyszkolone psy mogą zostać wykorzystane do kontroli bagażu w celu sprawdzenia zawartości narkotyków oraz innych zabronionych produktów, takich jak produkty żywnościowe, rośliny oraz zwierzęta.

Ze względu na różnorodne egzotyczne szkodniki oraz choroby, takie jak foot and mouth, pasażerowie przylatujący do Australii poddawani są dokładnej kontroli, a ich bagaż jest często prześwietlany oraz przeszukiwany przez pracowników Służby Celnej oraz Działu ds. Kwarantanny.
Wszystkie produkty żywnościowe oraz produkty pochodzenia roślinnego i/lub zwierzęcego należy zgłosić do oclenia wypełniając Kartę Przylotu Podróżnego (Incoming Passenger Card). W razie wątpliwości prosimy o zgłoszenie produktów lub upewnienie się u pracownika Służb Celnych lub Działu ds. Kwarantanny.


Wiele innych produktów należy zgłosić po przylocie. Są to między innymi towary, których przywóz podlega ograniczeniom i zakazom (str. 10-13), a także produkty objęte cłem lub podatkiem (str.14).


Naruszenie przepisów celnych dotyczących powyższych zagadnień w postaci złożenia fałszywego zgłoszenia lub przedstawienia fałszywych dokumentów pociąga za sobą odpowiedzialność karną. W niektórych przypadkach towary mogą zostać skonfiskowane.
Towary o dużej wartości (komputery, aparaty), które zostały zakupione w Australii i będą ponownie przywiezione do Australii należy zarejestrować za pomocą formularza Towary Eksportowane w Bagażu Podróżnego (Goods Exported in Passenger Baggage), dostępnego w wersji angielskiej w tym przewodniku oraz w biurach Służby Celnej lub na stronie internetowej Służby Celnej Australii. Po złożeniu takiej deklaracji podróżni nie mają obowiązku składania ponownej deklaracji w drodze powrotnej, jednakże należy zachować formularz. Aby dokonać rejestracji należy przedłożyć towary do inspekcji w miejscu wylotu.


Nie należy rejestrować produktów, w przypadku których będziemy ubiegać się o zwrot podatku w ramach Programu Zwrotu Podatku dla Turystów (Tourist Refund Scheme), a także towarów trudnych do zidentyfikowania. W przypadku towarów, których nie można zarejestrować (np. biżuteria), dobrze jest posiadać potwierdzenie ich zakupu.Odprawa celna
Przy wylocie z Australii należy okazać służbom celnym paszport, wypełnioną Kartę Wylotu Podróżnego (Outgoing Passenger Card) oraz kartę pokładową. Funkcjonariusz Służby Celnej również może dokonać rejestracji formularza Towary Eksportowane w Bagażu Podróżnego (Goods Exported in Passenger Baggage) po dokonaniu kontroli towarów.


Program Zwrotu Podatku dla Turystów (Tourist Refund Scheme)

Turysta może ubiegać się o zwrot podatku od towarów i usług (GST – Goods and Services Tax) oraz podatku od wina (WET – Wine Equalisation Tax) spełniwszy następujące warunki:

•    należy dokonać zakupu towarów za kwotę minimum 300 dolarów australijskich (łącznie z podatkiem)       w jednym sklepie;
•    należy dokonać zakupu towarów na nie dłużej niż 30 dni przed opuszczeniem Australii;
•    należy poprosić sprzedawcę o jedną fakturę na wszystkie zakupione towary;
•    towary należy  mieć przy sobie w bagażu podręcznym;
•    opuszczając Australię należy przedstawić oryginalną fakturę, towary, paszport oraz międzynarodową kartę pokładową w biurze TRS (Tourist Refund Scheme).


Jeśli towary te będą w przyszłości przywożone do Australii, mogą podlegać ocleniu i opodatkowaniu. Ulgi podatkowe dla pasażerów obejmują niektóre towary podlegające zwrotowi podatku (wyłączając większość rzeczy osobistych, takich jak nowe ubrania, obuwie oraz artykuły higieny osobistej). Jeśli wartość tych dóbr razem z zakupami zagranicznymi oraz towarami zakupionymi w Australii bez podatku przekracza ulgę podatkową dla podróżnych, dobra te należy zgłosić przy powrocie do Australii. Naruszenie tych przepisów pociąga za sobą odpowiedzialność skarbową.

Leki na receptę

Leki na receptę są dofinansowane przez rząd Australii. Tylko mieszkańcy Australii oraz osoby upoważnione do korzystania ze zniżek Medicare otrzymują dofinansowanie do leków na receptę.

Przewożenie towarów za granicęW przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości przewożenia towarów za granicę, należy skontaktować się z konsulatem lub ambasadą odwiedzanego kraju w celu uzyskania niezbędnych informacji.

Piractwo jest nielegalne
Kupując podrabiane towary nie tylko narażamy się na otrzymanie niskiej jakości towaru ale również wspieramy nielegalny handel mogący obejmować poważne przestępstwa. Dlatego też nie należy kupować oraz przyjmować podrabianych produktów. W pewnych okolicznościach towary podrabiane przywożone na teren Australii mogą zostać skonfiskowane, a osoby przewożące takie produkty narażają się na poniesienie odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Uwaga!

Posiadanie lub handlowanie narkotykami jest bardzo poważnym przestępstwem.        W wielu krajach grozi za to kara śmierci lub dożywocie. Nie przewoź narkotyków – nigdy i nigdzie.


Towary stanowiące dziedzictwo Australii
Obowiązuje zakaz wywozu bez zezwolenia rzeczy określanych jako ważnych dla dziedzictwa kulturowego Australii. Są to dzieła sztuki, znaczki, monety, przedmioty archeologiczne, minerały, itp.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: Environment Australia
(Movable Cultural Heritage Unit)
+61 2 6274 1810 (tel.)
+61 2 6274 2731 (fax.)
www.deh.gov.au/heritage/awh/movable/index.html

Chronione gatunki i przyroda
Australia posiada surowe prawo dotyczące wywozu roślin i zwierząt będących pod ochroną, a także przedmiotów wyrabianych z tych roślin i zwierząt (w tym niektóre lekarstwa i środki medyczne).
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń oraz pozwoleń należy skontaktować się z: Environment Australia  +61 2 6274 1900 (tel.) +61 2 6274 1921 (fax.)
www.deh.gov.au
Podróżujący samolotem
Po przylocie do Australii należy okazać paszport oraz wypełnioną Kartę Przylotu Podróżnego (Incoming Passenger Card), odebrać bagaż i udać się do wyjścia z lotniska.

Bagaż wysyłany oddzielnie
Bagaż wysyłany oddzielnie nie podlega takim samym ulgom podatkowym jak bagaż podróżnego – przedmioty mogą być oclone i opodatkowane chyba że były w posiadaniu właściciela co najmniej przez 12 miesięcy. W celu uzyskania szerszych informacji należy zapoznać się z punktem Unaccompanied Goods na stronie internetowej Australijskich Służb Celnych.   
   
Tymczasowy przewóz towarów komercyjnych (handlowych)
Istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na tymczasowy przewóz tzw. towarów handlowych zwolnionych z opłat i podatków. Obejmują one próbki handlowe, biżuterię, towary na wystawy międzynarodowe, sprzęt sportowy, profesjonalny sprzęt filmowy               i telewizyjny, itp. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Izbą Handlową w kraju lub Międzynarodową Izbą Handlową (www.iccwbo.org).

Środki medyczne
Należy zadeklarować przewóz środków medycznych obejmujących leki na receptę, leki tradycyjne, ziołowe oraz leki medycyny alternatywnej, witaminy i minerały, a także substancje lub formuły leków zwiększające wydolność organizmu.
Przewożenie niektórych środków medycznych może wymagać pozwolenia lub przejścia przez procedury kwarantanny.
Jeśli przewożone są jakieś leki, radzi się aby mieć ze sobą list lub receptę od lekarza, zawierającą informacje dotyczące lekarstw oraz stanu zdrowia. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z:

Therapeutic Goods Administration
1800 020 653
+61 2 6232 8791 (tel.)
+61 2 6232 8605 (fax.)
www.tga.gov.au

Kwarantanna
Należy zadeklarować wszystkie produkty żywieniowe w Dziale Kwarantanny (Quarantine) po przylocie do Australii. Towary pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, a także inne produkty takie jak sprzęt używany do pielęgnacji zwierząt, materiały biologiczne, gleby i piasek również podlegają zgłoszeniu do oclenia. Brak zgłoszenia towarów podlegających kwarantannie podlega natychmiastowej grzywnie w wysokości powyżej 200 dol. australijskich i może doprowadzić do postawienia zarzutów a nawet kary więzienia.

Niektóre towary mogą zostać dopuszczone  do przewozu po inspekcji oraz przeprowadzeniu odpowiednich działań, inne nie podlegają przewozowi. Przeprowadzenie działań dopuszczających pewne towary podlega dodatkowym opłatom. Informacje na temat towarów można uzyskać u Australijskich Służb ds. Kwarantanny i Inspekcji (AQIS – Australian Quarantine and Inspection Service). 
Australian Quarantine and Inspection Service
1800 020 504
+61 2 9364 7222 (tel.)
+61 2 9364 7340 (fax.)
pr@aqis.gov.au
www.aqis.gov.au

Sterydy oraz środki dopingujące
Australia oficjalnie popiera działania Światowej Organizacji Antydopingowej. Wszystkie sterydy oraz substancje znajdujące się na liście środków pobudzających należy zadeklarować po przylocie. Obejmują one hormon wzrostu (HGH), dehydroepiandrosteron (DHEA), wszystkie sterydy anaboliczne i androgeniczne oraz erytropoetynę (EPO).
Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z: Australian Sports Drug Agency
1800 020 506
+61 2 6206 0200 (tel.)
+61 2 6206 0202 (fax.)
asda@asda.org.au
www.asda.org.au


Produkty weterynaryjne
Wszystkie leki weterynaryjne, obejmujące produkty zawierające zabronione substancje (narkotyki, amfetamina, halucynogeny, barbituraty, szczepionki, sterydy anaboliczne i androgeniczne przeznaczone do zastosowania weterynaryjnego) należy zadeklarować po przylocie. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:
Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority
+61 2 6272 5852 (tel.)
+61 2 6272 4753 (fax)
www.apvma.gov.au


Broń i amunicja 

Należy zadeklarować wszystkie rodzaje przewożonej broni i amunicji. Obejmuje to broń prawdziwą oraz repliki, pistolety, karabiny do gry w paintball, palniki, noże, nunchaku, proce, kusze, paralizatory i kastety.
Przewóz tych materiałów może wymagać uzyskania pozwolenia, autoryzacji przez policję, a także akceptacji pod względem bezpieczeństwa.
Aby uzyskać dodatkowe informacje należy skontaktować się z:

Customs
1300 363 263
information@customs.gov.au
www.customs.gov.au

Waluta
Należy zadeklarować sumę równą A$ 10 000 lub wyższą przewożoną w walucie australijskiej lub innej (banknoty i monety).
AUSTRAC
1800 021 037
+61 2 9950 0055 (tel.)
+61 2 9950 0071 (fax)
www.austrac.gov.au

Chronione gatunki i przyroda
Australia posiada surowe prawo dotyczące przywożenia roślin i zwierząt będących pod ochroną,  a także przedmiotów wyrabianych z tych roślin i zwierząt (w tym niektóre lekarstwa i środki medyczne). Należą do nich na przykład towary wyrabiane z czarnego koralowca, orchidei czy kości słoniowej.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń oraz pozwolenie należy skontaktować się z:
Environment Australia
+61 2 6274 1900 (tel.)
+61 2 6274 1921 (fax.)
www.deh.gov.au

Kwarantanna (Dział Materiałów Biologicznych)
Dział Materiałów Biologicznych Australijskich Służb ds. Kwarantanny i Inspekcji (AQIS) odpowiada za przeprowadzenie kwarantanny przywożonych materiałów biologicznych. Obejmują one produkty pochodzenia bakteryjnego takie jak jedzenie, materiały laboratoryjne oraz szczepionki.
Aby uzyskać dodatkowe informacje należy skontaktować się z:

AQIS Biological Unit
+61 2 6272 4578 (tel.)
+61 2 6273 2097(fax)
biologicals@aqis.gov.au
www.aqis.gov.au

      Towary, które należy zgłosić
 
Następujące towary mogą być przewożone w bagażu podróżnego bez oclenia i dodatkowego opodatkowania:

Ogólne
Towary o wartości do A$900 (A$450 w przypadku osób poniżej 18 roku życia), takie jak prezenty, pamiątki, aparaty fotograficzne, sprzęt elektroniczny, produkty skórzane, perfumy, biżuteria, zegarki oraz sprzęt sportowy. Alkohol i papierosy nie są zaliczane do tej kategorii. Towary te nie mogą mieć zastosowania komercyjnego, a także nie mogą to być pojazdy silnikowe oraz części pojazdów silnikowych.

Jakie towary można przewozić:
    -    kupione za granicą
- kupione w Australii w strefie bezcłowej przed odlotem;
- niektóre towary, które zostały zwolnione z podatku w ramach Programu Zwrotu Podatku dla Turystów (Tourist Refund Scheme)
- kupione w strefie bezcłowej po przylocie do Australii.

Alkohol
Dozwolona ilość przewożonego alkoholu wynosi 2,25 litra na osobę (powyżej 18 roku życia).

Papierosy
Dozwolona ilość przewożonych papierosów wynosi 250 sztuk, lub 250 gram cygar lub produktów nikotynowych na jednego pasażera (w wieku 18 lat lub więcej).

Rodziny podróżujące razem mogą wspólnie podsumować ulgi związane z produktami bezcłowymi. (rodzina obejmuje męża, żonę i, w przypadku posiadania, dziecko/dzieci do 18 roku życia.   
Większość rzeczy osobistych takich jak nowe ubrania, obuwie oraz przedmioty higieny osobistej (wyłączając futra oraz perfumy) można przywieźć do Australii w bagażu podręcznym bez płacenia podatku.

Uwaga!
Jeśli podróżny przekroczy limit związany z ocleniem przedmiotów, WSZYSTKIE przedmioty tego typu (przedmioty ogólnego użytku, alkohol i papierosy), a nie tylko przedmioty przekraczające ten limit będą podlegały ocleniu i opodatkowaniu.

Przedstawienie nieprawdziwych deklaracji i/lub sfałszowanych dokumentów podlega karze.

Informacje w pigułce
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wysyłania oddzielnego bagażu, należy skontaktować się ze Służbami Celnymi lub Ambasadą.

Jedynym szczepieniem wymaganym od podróżnych przybywających do Australii jest szczepienie przeciw żółtej febrze. Jednakże wymagane jest ono tylko w pewnych okolicznościach. Wypełniając Kartę Przylotu Podróżnego (Incoming Passenger Card) należy zaznaczyć ‘tak’ (yes) jeżeli w ciągu sześciu dni przed przyjazdem do Australii podróżni odwiedzali Afrykę lub Amerykę Południową.

Jeżeli nie są Państwo pewni jakie towary należy zgłosić, należy zaznaczyć ‘tak’.

Panuje całkowity zakaz przewożenia w bagażu oraz na pokładzie samolotu sztucznych ogni, łatwopalnych substancji ciekłych, środków powodujących korozję, oraz/lub butli z gazem. Noże, ostre przedmioty, igły oraz artykuły sportowe nie mogą być przewożone w bagażu podręcznym tylko w głównym.

W przypadku środków medycznych i lekarstw, należy skontaktować się z ambasadą/konsulatem odwiedzanych krajów w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ilości oraz rodzajów lekarstw, które można przewozić.

Zgodnie z prawem australijskim, linie lotnicze mogą zostać poproszone o udzielenie informacji o pasażerach wyjeżdżających i przyjeżdżających do Australii. Obejmuje to również dane osobowe uważane jako informacje osobiste według Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 1998 roku.

Skargi i pochwały
Aby skomentować jakiekolwiek aspekty funkcjonowania Australijskich Służb Celnych, należy wypełnić formularz ‘Skargi i pochwały’ (Complaints or Compliments) dostępny w biurach Australijskich Służb Celnych, lub zadzwonić pod numer 1800 228 227 (w Australii) albo wysłać komentarz na adres comments@customs.gov.au .
Centrum Pomocy i Informacji Celnej (Customs Information and Suport Centre)

+61 1 300 363 263
information@customs.gov.au
www.customs.gov.au

Offline

 

#2 2008-06-08 16:27:40

kataline

Nowy użytkownik

3306717
Zarejestrowany: 2008-02-08
Posty: 6
Punktów :   

Re: informacje rządu australijskiego dotyczące wyjazdu - WAŻNE

Uzupełniając powyższe bardzo przydatne informacje pragnę dodać jeden link ze strony rządu australijskiego (niestety w języku angielskim) dotyczącym m.in. możliwości wwozu żywności do Australii. Na stronie są podane pytania i odpowiedzi. Wiadomo na przykład, że chyba można do Australii wwozić słodycze (oczywiście zapakowane oryginalnie (Chocolates/Candies/Sweets) ) oraz makarony typu "studenckiego" - tzw. zalewajki (oczywiście zapakowane oryginalnie (Noodles - choć tutaj te produkty muszą spełniać warunki, o których mowa na stronie w języku angielskim). OCZYWIŚCIE NALEŻY TO WSZYSTKO ZGŁOSIĆ PRZED WYLĄDOWANIEM W AUSTRALII, inaczej grozi kara finansowa - o tym pisze również powyżej ks. Robert.


Mam nadzieję, że informacje w załączonym linku są wiarygodne, gdyż pochodzą ze strony oficjalnej rządowej. Ja osobiście zupek nie biorę - w końcu będziemy mieć wyżywienie przez większą część pielgrzymki. Jedynie może jakąś czekoladę, albo bombonierkę z Wedla na prezent.

Pozdrawiam i podaję link strony odnośnie tego, co można wwozić a czego nie: http://www.daff.gov.au/aqis/faqs  Może komuś się te informacje przydadzą.

Ostatnio edytowany przez kataline (2008-06-16 12:55:57)

Offline

 
  • Index
  •  » Organizacyjne
  •  » informacje rządu australijskiego dotyczące wyjazdu - WAŻNE

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
głuchów godziny otwarcia bazaru www.minecraftrpg.pun.pl maska spidermana do wydruku zagrozenia ludnosci pielęgnice gatunki